Eemsdelta – De gemeenteraad van Eemsdelta heeft een streep gezet door de extra verhoging volgend jaar van de afvalstoffenheffing met 24,30 euro per huishouden. Een politieke meerderheid verwees het plan van B en W eerder vorige week naar de prullenbak.

De kosten van de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval zijn gestegen. Daarnaast zijn de opbrengsten afgenomen door een lagere prijs voor papier en karton en doordat er door de burgers beter gescheiden wordt. Direct gevolg hiervan is dat er minder kilo’s restafval worden aangeboden en er dus minder kilo’s in rekening gebracht worden.

Omdat het gemeente wil dat de afvalinzameling kostendekkend is, stelde het college voor om het vastrecht met 24,30 euro per jaar te verhogen. De gemeenteraad heeft daar nu dus een streep door gehaald met als argumenten dat inwoners nu al vaak moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Door de invoering van diftar doen zij hun best om afval te scheiden en die inspanning zou met de verhoging ‘bestraft’ worden.

Door de afvalstoffenheffing alleen te verhogen met de reguliere indexering van 3 procent en niet het vastrecht, ontstaat volgend jaar een gat van 300.000 euro. Dit willen de politieke partijen eenmalig dekken uit het te verwachten positief rekeningresultaat over 2023. Bij de komende evaluatie van het diftarsysteem moet nagedacht worden over dekking voor 2025 en volgende jaren.