Wagenborgen – Door Vodafone is een aanvraag gedaan voor een antennemastinstallatie aan het Hondshalsterpad in Wagenborgen. Op 18 juli is hierover een bijeenkomst geweest in Ons Centrum. Hierbij is door het Antennebureau, Vodafone en de gemeente informatie verstrekt over onder meer de
aanvraag, dekkingsverplichting voor providers en het proces om te komen tot een locatie. Naar aanleiding van de avond zijn vanuit Wagenborgen enkele alternatieve locaties aangegeven bij de gemeente. De gemeente heeft de locaties beoordeeld en er is afstemming geweest tussen gemeente en Vodafone. We hebben in overleg met Vodafone ook de termijn om te beslissen op de aanvraag uitgesteld.

De gemeente praat de Wagenborgers graag bij over de voortgang en het vervolg:
Datum: maandag 16 oktober 2023
Tijd: 19:30 uur – 21:00 uur (inloop 19:15 uur)
Plaats: ‘Ons Centrum’, Kerkstraat 48 te Wagenborgen

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Rense Kamstra via het algemene telefoonnummer (0596 14 0596) van de gemeente.