Midden- Groningen – De buitendienstmedewerkers van de gemeente zijn dagelijks op veel plekken in de gemeente te vinden. In een unieke proef stelt de gemeente Midden-Groningen een AED (Automatische Externe Defibrillator) beschikbaar aan medewerkers voor, tijdens en na werktijd.

Zeven medewerkers zijn naast hun werk ook burgerhulpverlener. Door zowel tijdens als na werktijd een eigen AED in beheer te hebben, kunnen ze nog sneller en beter helpen bij noodgevallen. Reanimatie is het meest succesvol als die binnen 6 minuten kan starten. Hierdoor neemt de overlevingskans bij een hartstilstand sterk toe.

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn: “Deze betrokken medewerkers hebben zelf het initiatief genomen om hen uit te rusten met een AED en daar heb ik grote waardering voor. Nu zij 24 uur per dag een AED bij zich hebben gaat er minder kostbare tijd verloren voordat een reanimatie kan beginnen. Dat willen wij als werkgever graag ondersteunen door een AED ter beschikking te stellen. Ook op deze wijze willen wij als gemeente laten zien dat wij er voor onze inwoners zijn. ”

Op donderdag 27 juni heeft burgemeester Adriaan Hoogendoorn de eerste AED overhandigd. De AED’s blijven in eigendom van de gemeente. De gemeente blijft ook verantwoordelijk voor het onderhoud ervan. Ze komen in beheer van de betreffende medewerkers. Op hun dienstauto is herkenbaar aangegeven dat er een AED aan boord is.