fbpx

Disclaimer

Disclaimer 112Wagenborgen

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen,
teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door
auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij 112wagenborgen.
Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van 112wagenborgen is
het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Gebruik van foto / video-materiaal

Foto’s en video’s die op onze website, facebook of twitter zijn
geplaatst mogen niet zonder meer voor eigen doeleinden gebruikt
worden. Het kopiëren van foto’s en video’s voor gebruik op andere
websites, in drukwerk of ander persoonlijk of publiek gebruik van het
materiaal is verboden. Bij overtreding brengen wij €150,- per
overtreding / per foto of video in rekening. Echter kan er digitaal
nabesteld worden. Neem hiervoor contact op via de contactpagina.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de
samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan
112Wagenborgen niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
voortdurende actualiteit van de gegevens. 112wagenborgen aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van
welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband
houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of
ter beschikking gestelde programmatuur.

 

©112 Wagenborgen