Woldendorp – Waterschap Hunze en Aa’s en EcoShape zijn gestart met voorbereidende werkzaamheden voor het proefproject Brede Groene Dijk. De zeedijk langs de Dollard wordt over een lengte van 750 meter verbreed met klei, die is gemaakt van slib uit het Eems-Dollardgebied.

De aanleg van het proefproject start op 16 mei. Ter voorbereiding voert EcoShape eerst de steenbekleding van de huidige dijk af. Vervolgens wordt de benodigde klei met vrachtwagens aangevoerd.

Afvoer steenbekleding

Tussen 19 april en 13 mei voert EcoShape de oude steenbekleding van de dijk af. Vrachtwagens rijden daarvoor van de dijk naar afvalverwerkers in Groningen en Delfzijl. Belanghebbenden zijn per brief geïnformeerd over de route van het transport.

Aanvoer van klei

Tussen 16 mei en 22 juli brengt EcoShape de klei vanaf de Kleirijperij aan de Valgenweg in Delfzijl naar de Brede Groene Dijk. De vrachtwagens rijden over de N362 tot aan Wagenborgen en vervolgens richting de locatie van de Brede Groene Dijk. EcoShape voert afrondende gesprekken over een tijdelijke omleidingsroute ten zuiden van Woldendorp, speciaal voor de vrachtwagens. Deze hoeven daardoor niet door de kern van Woldendorp. Aanwonenden en belanghebbenden van de route zijn per brief geïnformeerd over het transport, de voorgenomen route en de verkeersveiligheidsmaatregelen.

Gedeeltelijke afsluiting route langs de zeedijk

Vanwege de verkeersveiligheid is de onderhoudsweg langs de dijk ter hoogte van de Carel Coenraadpolder afgesloten voor alle verkeer van 16 mei tot en met eind juli. Deze afsluiting geldt van maandag tot en met vrijdag tussen 6.00 uur en 18.00 uur. ’s Avonds en in het weekend is de weg gewoon open. De afsluiting wordt ter plaatse met borden aangegeven.

Proefproject

De zeedijk langs de Dollard moet worden versterkt om ook in de toekomst veilig te blijven. Als proef wordt de dijk vanaf half mei over een lengte van 750 meter verbreed met klei, die is gemaakt van slib uit het Eems-Dollardgebied. Door uitgebreid onderzoek is inmiddels veel informatie over de sterkte van deze klei verzameld. EcoShape gaat het proefproject 3 jaar lang monitoren. Als de proef een succes blijkt, dan versterkt het waterschap ook de rest van de dijk op deze manier. Het plan is om daarvoor kleirijperijen langs de zeedijk aan te leggen. De klei is dan al op de locatie waardoor transport niet nodig is.

Meer informatie en vragen

Op de locatie van de Brede Groene Dijk komt een informatiepunt. Op de website www.hunzeenaas.nl/brede-groene-dijk staat meer informatie over dit project.

Samenwerking
EcoShape voert de werkzaamheden uit in opdracht van Rijkswaterstaat en het waterschap Hunze en Aa’s. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma en Waddenfonds zijn de financiers. Het project is onderdeel van het programma Eems-Dollard 2050 waar ook de gemeente Eemsdelta bij betrokken is en dat onder leiding staat van de provincie Groningen.