Wagenborgen – Vragen over schade aan je woning door de aardbevingen of de afhandeling van de schade, Waardedalingsregeling of Immateriële Schade? Dorpsbelangen Wagenborgen heeft samen met het IMG vijf dagen gekozen zodat je ze in ons dorpshuis kunt stellen. De eerste was dinsdag 13
juni van 10:00 tot 12:00 uur en deze werd goed bezocht door de inwoners van ons dorp.

De volgende mogelijkheden om je vragen in ons Dorpshuis Steunhorn te stellen zijn:
Dinsdag 19 september van 10:00 tot 12:00 uur
Dinsdag 17 oktober van 10:00 tot 12:00 uur
Dinsdag 14 november van 10:00 tot 12:00 uur
Dinsdag 12 december van 10:00 tot 12:00 uur


Het tijdelijke steunpunt van het IMG is voor alle inwoners van Wagenborgen en omgeving. Op dat tijdstip is Saskia (Giny was er de vorige keer, zij heeft nu vakantie) van het IMG aanwezig om je verder
te helpen en je vragen te beantwoorden. Zij kan je ook ter plekke helpen bij het doen van een aanvraag
(kosteloos). Wil je een aanvraag Immateriële Schade doen, dan kan er een afspraak gemaakt worden om je daar thuis bij te komen helpen (kosteloos). Haar collega Yvonne schuift weer aan bij de koffieochtend om in gesprek te komen met inwoners en heeft contact met Dorpsbelangen.

Ook als je zelf geen computer of DigiD hebt, ben je van harte welkom met je vragen en hulp bij een aanvraag. De medewerkers van het IMG hebben namelijk een laptop waarmee ze samen met je de aanvraag kunnen doen met daarbij je identiteitsbewijs.

Het IMG heeft ook nog op andere locaties inloopmomenten. Deze staan weergegeven op www.schadedoormijnbouw.nl/contact/steunpunten. Of bel het gratis telefoonnummer 0800 4444 111 (ma t/m za 08:00-17:30 uur).