Wagenborgen – De gemeente Eemsdelta maakt het basisonderwijs toekomstbestendig door een groot aantal basisscholen onder te brengen in kindcentra, waarin basisonderwijs en kinderopvang zijn samengebracht. Dit is ook gebeurd in Wegenborgen, met de bouw van kindcentrum De Kronkelaar op het Groot Bronswijk-terrein. Hierdoor is het voormalige schoolgebouw van De Kronkelaar in Wagenborgen leeg komen te staan. Op 9 juni 2022 wordt het voormalige schoolgebouw in de hekken gezet, zodat het daarna gesloopt kan worden.

Start sloop 20 juni 2022

Op 20 juni start Bork Sloopwerken met de sloop van De Kronkelaar aan de Hoofdweg 79 en 81 in Wagenborgen. Het terrein wordt voordat de sloop begint afgezet met bouwhekken. Borg Sloopwerken start eerst met het verwijderen van het asbest in het gebouw. Daarna gaan ze het gebouw strippen. Hierbij kijken ze ook naar wat er geschikt is voor hergebruik. Denk hierbij aan dakhout en metalen spanten. Daarna wordt de rest van het gebouw gesloopt met een kraan. Op het terrein rondom het gebouw is voldoende ruimte om deze sloopwerkzaamheden uit te kunnen voeren.

Werktijden en planning

Het bouwverkeer komt via de N33 naar Wagenborgen. Het verkeer gaat vervolgens via de Oudeweg richting de Hoofdweg in Wagenborgen (zie ook de Afbeelding). De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats op werkdagen van 07.00 uur tot maximaal 17 uur. De sloop duurt ongeveer 4 weken. Het is helaas niet altijd mogelijk om sloopwerkzaamheden uit te voeren zonder dat er overlast ervaren zal worden. De gemeente en Bork Sloopwerken proberen de overlast tot een minimum te beperken.

Toekomst van de vrijgekomen locatie

Meerdere jongeren uit Wagenborgen hebben als ‘JongWagenborgen’ met een procesbegeleider van buiten de gemeente gekeken naar mogelijkheden voor starters in Wagenborgen. In samenwerking met Vereniging Dorpsbelangen Wagenborgen (VDW) zijn nog eens breder de woonwensen uit het dorp opgehaald. Naast passende huisvesting voor starters, kwam hier ook de wens voor levensloopbestendige woningen, al dan niet als appartementen, naar voren. Voor deze opgave wordt de vrijgekomen schoollocatie aan de Hoofdweg in Wagenborgen beoogd. Bent u na het lezen van dit stuk geïnteresseerd in de ontwikkelingen op de plek van de oude school? Neem dan contact op met Romy Misran via romy@uptous.nl of via 0650640150.

Vragen of opmerkingen over de sloop

Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden, dan kunt u bellen met het hoofdkantoor van Bork Sloopwerken via telefoonnummer (0528) 33 12 25.