Siddeburen – In Siddeburen is vorige week een informatieavond gehouden over de bouw van een zonnepark aan de Geerlandweg langs de N33 in Siddeburen. Initiatiefnemer is het commerciële bedrijf Novar dat van de kant van de bewonerswerkgroep Veur of Teeg’n kritische geluiden kreeg te horen.

Volgens de bewonerswerkgroep waren alleen de direct omwonenden per brief uitgenodigd en is verder nauwelijks ruchtbaarheid aan de bijeenkomst gegeven. Veur of Teeg’n plaatste een oproep op Facebook waardoor er toch nog een redelijke opkomst was. De werkgroep had ook alle raadsleden uitgenodigd om langs te komen. Vertegenwoordigers van SP, Gemeentebelangen en het CDA gingen hierop in.

De sfeer was niet positief. Ten opzichte van eerdere plannen zijn een aantal veranderingen doorgevoerd en daarover was de zaal niet te spreken. Was er in mei nog sprake van een eigen trafostation dat gebouwd zou worden in Meeden, nodig om de opgewekte energie op het net te krijgen, nu werd dat duidelijk dat Novar wil gaan voor opslag in batterijen aan de Geerlandweg. Hier is 2400 vierkante meter aan ruimte voor nodig. Verder is de breedte van de groenstrook aan de dorpszijde van 60 naar 25 meter gegaan.

In het algemeen was er bij de aanwezigen flinke weerstand te bespeuren over de realisatie van het zonnepark. De werkgroep Veur of Teeg’n beraadt zich nog op vervolgacties, zoals een handtekeningenactie. Mensen die mee willen helpen om handtekeningen te verzamelen, kunnen zich aanmelden via Zunnepaark@gmail.com.