Nieuwolda – In de kerk van Nieuwolda wordt zaterdag 24 december een kerstnachtdienst gehouden. Het thema is ‘Samen zoeken naar licht’. De bijeenkomst begint om 21.00 uur.

Voorganger is pastor Tineke Huizing-Piersma. Medewerking wordt verleend door het zangduo Nina en Tom en organist Hendrikus de Vries. Op het programma staat samenzang van bekende kerstliederen, eigentijdse muziek, orgelspel en een kort meditatief moment.

Er zal een collecte worden gehouden voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland. Na afloop is er een hapje en drankje. Het zingen begint om 20.55 uur. Iedereen is welkom.