Siddeburen – In de hervormde kerk van Siddeburen wordt op 24 december een gezamenlijke kerstavonddienst gehouden. De aanvang is 19.30 uur.

Mede op initiatief van Dorpsbelangen is besloten tot de gezamenlijke viering. Enthousiaste mensen om een mooie dienst te realiseren, waren snel gevonden.

Beide predikanten G. Weessies en C.G. Op ‘Hof verlenen medewerking, evenals een trompettist, een organist en iemand die een gedicht zal voordragen. Mevrouw A. Wiegman zal het kerstevangelie in het Gronings voor haar rekening nemen. Ook is er alle ruimte om samen bekende kerstliederen te zingen. Iedereen is welkom.