Wagenborgen – Op donderdag 9 maart 2023 werd de jaarlijkse herdenking gehouden bij het Joods monument op het voormalig terrein van Psychiatrisch Ziekenhuis Groot-Bronswijk in Wagenborgen. Het monument dat in 2006 werd onthuld en in het voorjaar van 2016 het “Compliment voor een Monument” mocht winnen. Een prijs die in het leven werd geroepen en uitgereikt door het Nationaal Comité 4 en 5 mei, de Provincie Groningen en “De Verhalen van Groningen”.

Tijdens de herdenking van dit jaar werd opnieuw stilstaan gestaan bij het feit dat op maandag 9 maart 1943 om 10.50 uur vier joodse bewoners van de Stichting T.C.L. werden weggehaald. Via Westerbork reisden zij naar het vernietigingskamp Sobibor in Polen om daar op vrijdag 13 maart bij aankomst te worden vermoord en verbrand.

Tijdens de herdenking werden: Betje en Sientje Stoppelman, Heintje Levie en Heiman Aptroot herdacht.

Gedichtjes leerlingen de Kronkelaar
De slachtoffers werden herdacht door het uitspreken van korte toespraken, het noemen van hun namen, met passende muziek van ensemble “Bollen & Co” en met het voordragen van eigen gedichtjes en verhaaltjes, geschreven en voorgedragen door kinderen van Kindcentrum “De Kronkelaar”.

Johan Oostinga, namens de Raad van Bestuur van Lentis, burgemeester Ben Visser van de Gemeente Eems-Delta en René de Vries, overlevende van de Holocaust, hebben een toespraak gehouden. Vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke- en kerkelijke organisaties uit Wagenborgen, oud Groot-Bronswijkers, dorpsbewoners waren ook bij de herdenking aanwezig.

Tijdens deze herdenking werd een informatie-bord onthuld met informatie over de slachtoffers en over de manier van herdenken bij dit Joods-monument.