Eemsdelta – De gemeente Eemsdelta werkt aan het instellen van een noodfonds van 1 miljoen euro voor steun aan clubs en stichtingen. De hulp is bedoeld voor maatschappelijke organisaties die moeite hebben de energierekening te betalen.

In september en oktober heeft het college verenigingen en stichtingen gevraagd wat de gevolgen zijn van de gestegen energiekosten op hun begroting. Er zijn organisaties met nog een langdurig vast energiecontract, maar er zijn ook veel organisaties die te maken hebben of krijgen met een flexibel energiecontract. Hierdoor hebben zij te maken met een enorme kostenstijging.

Het is nog onzeker of en in welke mate het Rijk ondersteuning gaat bieden. Daarom kan via de subsidie van de gemeente een tegemoetkoming aangevraagd worden voor de gestegen energielasten. Voor de langere termijn helpt de gemeente met informatie, advies en ondersteuning bij verduurzaming en besparingen op energiegebruik.

Wethouders Jan Menninga van sport en leefbaarheid en Meindert Joostens van kunst en cultuur: ,,Maatschappelijke organisaties dragen bij aan de leefbaarheid van onze kernen. Wij vinden het daarom van groot belang om lokale voorzieningen op het gebied van sport, leefbaarheid en cultuur toegankelijk te houden voor inwoners van de gemeente Eemsdelta. Met dit noodfonds willen we hier aan bijdragen.”

Het college legt dit voorstel tijdens de raadsvergadering van 30 november voor aan de raad. Indien de raad akkoord gaat, informeert de gemeente de betreffende maatschappelijke organisaties over hoe zij de subsidie kunnen aanvragen.

Foto: Pixabay.com