Termunten – Na het sluiten van de openbare basisschool in Termunten, is door een groep bewoners
onderzocht of het mogelijk is een nieuw dorpshuis in Termunten te realiseren. Zij hebben
de stichting ‘Samen onder één Dak in Termunten en Termunterzijl’ opgericht. De stichting
ontvangt vanuit Nationaal Programma Groningen een extra bijdrage voor de bouw van
het dorpshuis. In totaal ontvangt de stichting €300.000,- uit het Lokaal Programma
Eemsdelta.

Wethouder Menninga is blij dat de subsidie vanuit Nationaal Programma Groningen is
toegekend: “Er is de laatste tijd een afname te zien in leefbaarheidsvoorzieningen. We
steunen een ontmoetingsplek in deze dorpen dan ook van harte. Met deze extra bijdrage
vanuit Nationaal Programma Groningen, hopen we de stichting een laatste duw te
kunnen geven om de plannen rond te maken.”

Eén dak voor iedereen
De bedoeling is dat alle verenigingen met het nieuwe dorpshuis een nieuw onderkomen
krijgen. Het plan is om de woning aan de Kennickweg 7 in Termunten uit te breiden tot
een kop-hals-romp boerderij. Op deze manier is er plek voor ‘noaberschap’ in de kop van
het gebouw, kunnen jongeren elkaar ontmoeten en is er met een grote zaal gelegenheid
voor grotere groepen, waaronder ook sportclubs.