Eemsdelta – Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de ‘Laadvisie Eemsdelta’ vastgesteld.
De laadvisie richt zich op het realiseren van een toegankelijke laadinfrastructuur in
Eemsdelta, waardoor elektrische personen-auto’s en kleine bedrijfsauto’s overal kunnen
laden. De gemeente gaat dit jaar nog ongeveer 60 openbare laadpalen plaatsen. Elk dorp
in Eemsdelta zou minimaal één laadpaal moeten krijgen en dit is nog maar het begin.


Toenemende vraag elektrische oplaadplekken
De komende jaren wordt een flink aantal openbare laadpalen in Eemsdelta geplaatst om
elektrische auto’s van duurzame stroom te voorzien. Naar verwachting zijn er in 2025 250
laadpalen nodig. In 2035 rijden er ongeveer 13.000 elektrische auto’s in de gemeente.
Daarvoor zijn zo’n 1200 openbare laadpalen nodig. Inwoners, ondernemers,
belanghebbenden en bezoekers kunnen via gemeente@eemsdelta.nl een verzoek
indienen voor het plaatsen van een openbare laadpaal op een mogelijke locatie.
Daarnaast kijkt de gemeente op welke plekken in de openbare ruimte laadpalen wenselijk
zijn. Informatie over de voorwaarden voor het aanvragen van een openbare laadpaal is te
vinden op eemsdelta.nl/laadpalen.


Meedenken over oplaadplekken

Wethouder Meindert Joostens: ‘De gemeente zet in op duurzaam vervoer. We gaan de
komende jaren elektrisch rijden zo veel mogelijk stimuleren. Door het aantal publiek
toegankelijke laadpalen in Eemsdelta uit te breiden, zorgen we voor een goede
laadinfrastructuur. We willen graag horen of de oplaadplekken in buurten of wijken die wij
hiervoor in gedachten hebben de juiste zijn. Iedereen die dat wil kan op de voorgestelde
plekken reageren. Het college houdt zo veel mogelijk rekening met de reacties voor de
definitieve locatiekeuze.’


Verkeersbesluit
Zodra de beoogde locaties voor openbare laadpalen bekend zijn, neemt de gemeente een
verkeersbesluit. Het besluit wordt gepubliceerd op overheid.nl en op de
gemeentepagina in De Eemsbode. Inwoners en andere belanghebbenden kunnen hierop
reageren. De planning is om vanaf de zomer 2022 de eerste laadpalen te plaatsen. Het
bedrijf PARKnCHARGE gaat de laadpalen plaatsen en exploiteren.


Klimaatakkoord

Vanaf 2035 mogen er volgens het Klimaatakkoord geen nieuwe benzine- en dieselauto’s
meer worden verkocht, alleen elektrische auto’s. Om er voor te zorgen dat er tijdig
voldoende laadpunten zijn, is de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) opgesteld.
De ‘Laadvisie Eemsdelta’ vloeit voort uit de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) en
de Regionale Aanpak Laadinfrastructuur (RAL).