Siddeburen – Op dinsdag 26 maart vergaderden burgemeester en wethouders in MFC Siddeburen. Na de wekelijkse vergadering van het college, gingen burgemeester en wethouders in gesprek met afgevaardigden van Vereniging Dorpsbelangen Siddeburen over onderwerpen die in het dorp spelen. Onder andere over de versterking, het zonnepark, woningbouw en eigen projecten. Ook sprak het college met de Wooncoöperatie Siddeburen over de oprichting van dit initiatief. Daarna volgde een gezamenlijke rondwandeling naar de locatie Kugelslaan waar de buurt-, speel en ontmoetplek en afstapplek fietsroutes Hoofdweg- hoek Kugelslaan worden ontwikkeld.

Siddeburen start een Wooncoöperatie.
In Siddeburen is, net als in veel dorpen, een tekort aan starterswoningen. Dit zorgt ervoor dat de jongere inwoners uit Siddeburen verdwijnen die het dorp juist nodig heeft om de leefbaarheid en het verenigingsleven in stand te houden. Om dit tegen te gaan heeft Dorpsbelangen Siddeburen een eigen wooncoöperatie opgericht om betaalbare huurwoningen te realiseren. Een zelfstandig vierkoppig bestuur verkent de mogelijkheden voor ontwikkeling van betaalbare huurwoningen in Siddeburen. Het plan van de coöperatie is om de Oude Rutger Kopland-school en de voormalige kinderopvang Olleke Bolleke om te bouwen tot sociale huurwoningen. De komende tijd werkt het bestuur aan de plannen. Daarna wil de wooncoöperatie verkennen welke investeringen daarvoor nodig zijn.

Vergaderen op locatie
Door regelmatig buiten het Huis van Cultuur en Bestuur te vergaderen wil het college van burgemeester en wethouders nog meer in contact komen met inwoners en organisaties in de dorpen en wijken. Dit kan rondom thema’s die spelen, voorbereiding op besluiten die genomen moeten worden of dat inwoners en organisaties iets willen laten zien waar ze trots op zijn.