Farmsum –
De gemeente Eemsdelta, Douane, Brandweer, Koninklijke Marechaussee, Politie Ommelanden-Noord en de Landelijke Eenheid van de Politie hebben dinsdag 18 april een integrale controle gehouden in de haven van Farmsum. Daarbij zijn tien loodsen op twee locaties integraal gecontroleerd.

De controle is opgezet naar aanleiding van diverse signalen over afwijkende bedrijfsactiviteiten en verdachte situaties. Daarnaast zijn havens aangewezen als kwetsbare gebieden in het kader van ondermijning. In zes loodsen zijn overtredingen aangetroffen in het kader van milieu en/of bouwbesluiten. Er is een buitenboordmotor in beslag genomen omdat deze mogelijk is gestolen, en volgt er onderzoek naar gestolen onderdelen van vaartuigen. Bij een ondernemer werd geconstateerd dat tweedehands goederen werden ingekocht zonder dat deze werden gecontroleerd op diefstal. Ook zijn er in het kader van ondermijnende criminaliteit zaken aangetroffen die verder worden
onderzocht.

Ondermijning
Ondermijning is een vorm van criminaliteit waarbij de onderwereld zich vermengt met de bovenwereld. Criminelen gebruiken legale diensten en bedrijven voor illegale activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn arbeidsuitbuiting, gedwongen prostitutie, drugshandel, fraude binnen de zorg en het vastgoed.