Landelijk – Uit onderzoek dat de stichting Nationale Inbraakpreventie nu al voor de zeventiende keer heeft laten uitvoeren, blijkt dat nog steeds een groot deel van de Nederlanders te weinig  aandacht schenkt aan goed deurbeslag. Twee op de vijf (40,7%) ondervraagden heeft nog altijd deurbeslag zonder cilindertrekbeveiliging. Een kwart bleek zelfs nog deurbeslag met schroefjes aan de buitenzijde te hebben.

Wel op slot draaien
Los van het deurbeslag, is het natuurlijk van groot belang dat mensen wel hun deur afsluiten als ze het huis verlaten. Uit het onderzoek blijkt dat, hoewel ondervraagden zelf in 73% van de gevallen de voordeur op slot draaien als ze het huis even verlaten, ze ervan uit gaan dat hun partner dat slechts in 55% van de gevallen doet en hun kinderen zelfs maar in bijna een kwart van de gevallen. Heel vaak heeft men de voordeur gewoon achter zich dichtgetrokken. Echter, wat men zich niet realiseert, is dat met behulp van een dun plastic kaartje criminelen dan de deur alsnog eenvoudig kunnen openen. Ze schuiven het kaartje tussen het deurkozijn en de deur ter hoogte van het slot en ‘flipperen’ daarmee de deur open en krijgen zo gemakkelijk toegang. In dat soort gevallen is een zogenaamd slim slot een uitkomst, want hierbij heb je geen sleutel meer nodig. De deur gaat automatisch op slot als je je huis verlaat en kan weer worden geopend met een smartphone of pincode.

Over de stichting Nationale Inbraak Preventie
De stichting Nationale Inbraak Preventie is een publiek-private samenwerking met als doel woningbezitters meer bewust te maken van goede inbraakpreventie, om daardoor bij te dragen aan het substantieel verlagen van het aantal inbra­ken en inbraakpogingen. Werd in 2012 bijna 92.000 keer ingebroken of een poging daartoe gedaan, in 2021 was dit gedaald tot onder de 23.500. De stichting organiseert tweemaal per jaar de Nationale Inbraakpreventie Weken, in mei/juni en november/ december. Partners in de stichting zijn de bedrijven Nemef en Yale. Kijk voor meer informatie over o.a. inbraakmethoden en inbraakpreventie op www.inbraakmislukt.nl.