Wagenborgen – Het Groot Bronswijk-terrein in Wagenborgen wordt momenteel herontwikkeld. Over deze herontwikkeling informeren we de inwoners in Wagenborgen via een nieuwsbrief in de brievenbus van de omwonenden, dorpskrant Op de Hoogte en de dorpswebsite 112wagenborgen.eu. De laatste nieuwsbrief was in maart 2022. We brengen alleen een nieuwsbrief uit wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn, of wanneer we u willen informeren over werkzaamheden. Doordat al veel gerealiseerd is, was het de laatste tijd wat stil. We verwachten in het nieuwe jaar weer met een nieuwsbrief te komen.


Er is al veel gerealiseerd
De afgelopen jaren is het Groot Bronswijk-terrein volop in ontwikkeling geweest. Zo is Kindcentrum De Kronkelaar inmiddels alweer twee jaar open. De aanvullende verkeersmaatregelen zijn ook uitgevoerd. Op het terrein staan Tiny Houses. Daar vlakbij is een nieuw stuk park aangelegd met een vijver en een brug. Ook is de nieuwe huisartsenpraktijk open. Daarnaast komen er particuliere woningen op de locaties Nieuw-Hebron en De Burcht. Hiervoor zijn de kavels bouwrijp gemaakt en vond de verkoop van
de kavels plaats. De eerste woningen worden al gebouwd.

Herontwikkeling Groot Bronswijk
De herontwikkeling van het Groot Bronswijk-terrein is een vervolg van het toekomstplan van Wagenborgen. Met dit project zorgen we dat het dorp goede voorzieningen houdt. Op het terrein komen of staan al bijvoorbeeld:

  • woningen zoals ‘tiny houses’ en particuliere woningbouw;
  • een huisartsenpraktijk;
  • een kindcentrum (basisschool en kinderopvang);
  • een natuurvriendelijk park.

Meer informatie
Ga voor meer informatie over de herontwikkeling van het Groot Bronswijk-terrein naar eemsdelta.nl/herontwikkeling-groot-bronswijk-terrein-wagenborgen.