Wagenborgen – 24 oktober 1970, nu 52 jaar geleden, werd Wagenborgen opgeschrikt door de vreselijke brand die het vrouwen-paviljoen Salem op het terrein van GrootBronswijk verwoestte en waarbij 16 bewoonsters om het leven kwamen.

Een paar dagen later werden onder grote belangstelling 6 slachtoffers, na een dienst van gedenken in het
Recreatiegebouw-kerkzaal van Groot-Bronswijk, op de Algemene Begraafplaats begraven. Anderen werden begraven in de woonplaats van herkomst.

Op maandag 24 oktober 2022 om 10.30 uur vindt een herdenking plaats aan de voet van het Salem-monument op de Algemene begraafplaats van Wagenborgen. Tijdens deze herdenking zullen de namen van de slachtoffers worden genoemd, dhr. Oostinga, lid van de Raad van Bestuur van Lentis zal een korte toespraak houden, bloemen kunnen worden gelegd en vanzelfsprekend een moment van stilte, om persoonlijk e gedenken.

Na de herdenking wordt in “De Ontmoeting”, naast de Petruskerk, de “Expositie Herdenking Ramp Salem”
geopend door wethouder dhr. Prins van de Gemeente Eemsdelta. Na de opening is er koffie en om ervaringen en verhalen te delen.

De expositie is geopend op:
­ maandag 24 oktober van 11.30 tot 16.00 uur
­ dinsdag 25 oktober t/m vrijdag 28 oktober van 13.00 tot 16.00 uur
­ zaterdag 29 oktober van 10.00 tot 13.00 uur

Foto: Archief