Wagenborgen – Op woensdag 9 maart 2022 zal de jaarlijkse herdenking plaats vinden bij het Joods Monument op het voormalig terrein van Psychiatrisch Ziekenhuis Groot-Bronswijk.

Het monument dat in 2006 werd onthuld en in het voorjaar van 2016 het “Compliment voor een
Monument” mocht winnen. Een prijs die in het leven werd geroepen en uitgereikt door het Nationaal Comité 4 en 5 mei, de Provincie Groningen en “De Verhalen van Groningen”.

Tijdens de herdenking van dit jaar zullen we opnieuw stilstaan bij het feit dat op maandag 9 maart 1943 om 10.50 uur vier joodse bewoners van de Stichting T.C.L. werden weggehaald. Via Westerbork reisden zij naar het vernietigingskamp Sobibor in Polen om daar op vrijdag 13 maart bij aankomst te worden vergast en verbrand.

We willen op deze morgen: Betje en Sientje Stoppelman, Heintje Levie en Heiman Aptroot
gedenken. We zullen dit doen door het uitspreken van korte toespraken, door het noemen van de namen van de slachtoffers, door passende muziek door het ensemble “Bollen & Co” en met het voordragen van eigen gedichtjes en verhaaltjes, geschreven en voorgedragen door kinderen van Kindcentrum “De Kronkelaar”. Kinderen van groep 5 en 6 zullen een belangrijke rol spelen tijdens de herdenking.
Johan Oostinga, namens de Raad van Bestuur van Lentis, burgemeester Ben Visser van de Gemeente
Eems-Delta, zullen een toespraak houden.

Vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke en kerkelijke organisaties uit Wagenborgen, oud Groot -Bronswijkers, dorpsbewoners zullen ook hierbij aanwezig zijn.

De herdenking bij het monument begint precies om 10.50 uur. Het spreekt vanzelf dat u een bloem of kiezel neer kunt leggen bij het monument. Het monument vindt u aan de Hibiscusstraat in Wagenborgen.
Aansluitend is een ieder van harte genodigd om in “De Ontmoeting” naast de Petruskerk van Wagenborgen, onder het genot van een kopje koffie, nog wat na te praten.