Wagenborgen – Op donderdag 9 maart 2023 zal de jaarlijkse herdenking plaats vinden bij het Joods monument op het voormalig terrein van Psychiatrisch Ziekenhuis Groot-Bronswijk. Het monument dat in 2006 werd onthuld en in het voorjaar van 2016 het “Compliment voor een Monument” mocht winnen. Een prijs die in het leven werd geroepen en uitgereikt door het Nationaal Comité 4 en 5 mei, de Provincie Groningen en “De Verhalen van Groningen”.

Tijdens de herdenking van dit jaar zullen we opnieuw stilstaan bij het feit dat op maandag 9 maart 1943 om 10.50 uur vier joodse bewoners van de Stichting T.C.L. werden weggehaald. Via Westerbork reisden zij naar het vernietigingskamp Sobibor in Polen om daar op vrijdag 13 maart bij aankomst te worden vermoord en verbrand.

We willen op deze morgen: Betje en Sientje Stoppelman, Heintje Levie en Heiman Aptroot gedenken.

We zullen dit doen door het uitspreken van korte toespraken, door het noemen van de namen van de slachtoffers, door passende muziek door het ensemble “Bollen & Co” en met het voordragen van gedichtjes en verhaaltjes, geschreven en voorgedragen door kinderen van Kindcentrum “De Kronkelaar”. Leerlingen van groep 5 en 6 zullen een belangrijke rol spelen tijdens de herdenking.

Johan Oostinga, namens de Raad van Bestuur van Lentis, burgemeester Ben Visser van de Gemeente Eems-Delta en René de Vries, overlevende van de Holocaust, zullen een toespraak houden. Vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke- en kerkelijke organisaties uit Wagenborgen, oud Groot-Bronswijkers, dorpsbewoners zullen ook hierbij aanwezig zijn.

Ook zal tijdens deze herdenking een informatie-bord worden onthuld met informatie over de slachtoffers en over de manier van herdenken bij dit Joods-monument.

De herdenking begint precies om 10.50 uur. Het spreekt vanzelf dat u een bloem of kiezel neer kunt leggen aan de voet van het monument. U vindt het aan de Hibiscusstraat in Wagenborgen.

Aansluitend is een ieder van harte genodigd om in “De Ontmoeting” naast de Petruskerk van Wagenborgen, onder het genot van een kopje koffie, nog wat na te praten.