Wagenborgen – Op donderdag 19 januari 2023 heeft de gemeente een ‘integrale controleactie’ gehouden. Dat wil zeggen een controle met meerdere instanties gericht op de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Samenwerking RIEC-Noord Nederland
De gemeente Eemsdelta werkt samen met RIEC-Noord Nederland en diverse ketenpartners aan de aanpak van ondermijning binnen de gemeente. Ondermijning is een vorm van criminaliteit waarbij de onderwereld zich vermengt met de bovenwereld. Criminelen gebruiken legale diensten en bedrijven voor illegale activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn arbeidsuitbuiting, gedwongen prostitutie, drugshandel, fraude binnen de zorg en het vastgoed.

Controle vakantiepark
De integrale controle vond plaats op een vakantiepark in Wagenborgen. Deze controle is uitgevoerd naar aanleiding van signalen over mogelijke uitbuiting en misstanden rondom huisvesting van arbeidsmigranten. Deze controle is uitgevoerd in samenwerking met de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) van de Politie, de Koninklijke Marechaussee, de Nederlandse Arbeidsinspectie en de Douane.

Uitkomst van de controle
Tijdens de controle is er een vreemdeling aangetroffen en een verdachte met een aantal openstaande boetes. Daarnaast is er een verdachte bekeurd voor het rijden zonder rijbewijs. De vreemdeling is overgedragen aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de Arbeidsinspectie doet verder onderzoek naar de illegale werkzaamheden.

Melding maken
Heb je informatie over verdachte criminele activiteiten? En wil je anoniem iets aan de politie doorgeven? Bel dan naar Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of ga naar de website van Meld Misdaad Anoniem