Wagenborgen – Afgelopen dinsdag werd een aantal gebreide kindertruitjes, sokjes, sjaals en mutsen overgedragen aan de Stichting Actie Roemenië uit Hellum. Namens de Stichting vertelde Joke Mulder aan de hand van een diapresentatie over hun werk. Zij noemt Roemenië het land der tegenstellingen, omdat de verschillen in levensstandaard erg groot zijn. Roemenië is ongeveer acht keer zo groot als Nederland. Joke en haar moeder Trieneke Mulder bezoeken arme delen van Roemenië al sinds 1991, na de val van dictator Ceausescu.

Aanleiding was destijds een bezoek aan een sponsorkindje. Wat zij aantroffen was een diepe armoede, gehandicapte kinderen waar geen aandacht voor was, kinderhuwelijken en ongeletterdheid van grote delen van de bevolking. Daar zijn ze middels verschillende projecten wat aan gaan doen. Zo is er een project voor een dagopvang voor de gehandicapte kinderen en een huiswerkproject. Kinderen krijgen ondersteuning bij hun huiswerk, want hun ouders kunnen hen meestal niet helpen omdat ze vaak niet kunnen lezen en schrijven. “Onder het corrupte bewind van Ceausescu mochten mensen niet eens zelf nadenken! Dat resulteerde in diepe armoede, waar de mensen niet zelf uitkomen en waar grote kans bestaat dat dit aan de volgende generaties wordt doorgegeven.

Met de huiswerkhulp proberen we generatiearmoede te doorbreken.” Er zijn ook verschillende projecten waarbij de mensen tegelijk een warme maaltijd wordt aangeboden. Want ook een dagelijkse warme maaltijd is niet vanzelfsprekend in de gebieden waar de stichting haar werk doet. De stichting begon als particulier initiatief, maar is uitgegroeid tot een professionele werkgroep met werknemers ter plaatse die de situatie kennen en blijvend ondersteunen.

De gebreide kindertruitjes werden door de deelnemers van de breigroep gemaakt die op dinsdagmiddag samenkomen in de voormalige huiskamer van Menterne. Op de foto staat één van hen, Trijn Haan, te midden van Trieneke Mulder, Anne Knol en Joke Mulder van de Stichting. Er zijn ook dames die vooral thuis breien en hun klaar gemaakte werk voor het goede doel inleveren. Al die kinderkleding werd meegenomen naar Hellum en gaat in oktober op transport. In november reizen de dames van de Stichting ook naar Roemenië, waar zij de kleding zelf gaan uitdelen en foto’s zullen

maken van de kinderen en gezinnen. Ze zijn heel blij met de kleding die ze krijgen. Die foto’s worden gemaakt om later aan donateurs en breisters te kunnen laten zien.

De breigroep op Menterne heeft nu enkele breisters. Er wordt op dinsdagmiddag ook Rummicub gespeeld. Wilt u ook breien voor het goede doel, dan kunt u aansluiten bij deze gezellige groep. Er wordt wol ingekocht door de vrijwilligsters, waarvan de breisters ook thuis van gebruik mogen maken.

De groep is op het moment op zoek naar een nieuwe gastheer of gastvrouw. Die heeft o.a. als taak om de huiskamer te openen, koffie te zetten en de deelnemers welkom te heten.

Hebt u belangstelling voor de kleine breigroep als deelnemer of als vrijwilliger, meldt u dan aan bij de dorpstelefoon: 06 2195 0234. Via de dames van de dorpstelefoon wordt u met de dorpsondersteuner Janneke in contact gebracht en met de groep. Meer over het goede doel kunt u lezen op website: www.actieroemenie.nl.