Wagenborgen – Het college van Burgemeester en Wethouders van Eemsdelta wil de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne voor de middellange termijn concentreren op twee locaties. Het betreft de locaties de Menterne in Wagenborgen en Luingaborg in Bierum.

De Menterne in Wagenborgen is eigendom van Woonzorg Nederland; het beheer ervan is ondergebracht bij leegstandsbeheerder Carex. De gemeente wil met Carex een overeenkomst aangaan om in elk geval tot het einde van het jaar vluchtelingen een onderkomen te bieden dat geschikt is voor langduriger verblijf. Het college stelt de gemeenteraad voor de Luingaborg in Bierum aan te kopen om zelf de regie op woonontwikkelingen in het dorp in de hand te kunnen houden. De gemeenteraad neemt hierover een besluit in de vergadering van 30 maart. Het college wil, bij een positief besluit van de raad, ook deze locatie inzetten voor het onderbrengen van vluchtelingen uit Oekraïne.

Beide locaties zijn van enige omvang en bieden daardoor de mogelijkheid tientallen voornamelijk gezinnen te huisvesten. Concentratie van deze opvang maakt de hulpverlening gemakkelijker. Daarnaast beschikken de locaties over gemeenschappelijke ruimtes die voor uiteenlopende activiteiten in de opvang en begeleiding kunnen worden ingezet. De verwachting is dat de renovatie, controle van installaties en voorzieningen, en inrichting enkele weken zullen vergen, waardoor de inhuizing van de eerste vluchtelingen mogelijk einde april kan plaatsvinden. Luingaborg beslaat vooralsnog 56 tot 70 kamers, De Menterne heeft er circa twintig.

Contact met de inwoners van Bierum en Wagenborgen

Wethouders Annalies Usmany en Jan Menninga hebben voorafgaand over deze ontwikkeling gesproken met het bestuur van Stichting Dorpsbelangen Bierum om van hen te horen wat dit voor het dorp betekent. Het bestuur staat positief tegenover de opvang van vluchtelingen en verwacht dat er draagvlak zal zijn in het dorp.

Burgemeester Ben Visser en wethouder Pier Prins spraken ook met het bestuur van Vereniging Dorpsbelangen Wagenborgen. Ook hier reageerde het bestuur positief en sprak het de verwachting uit dat er draagvlak zal zijn in het dorp.

Inwoners van beide dorpen zijn geïnformeerd met een brief. Voor beide dorpen vindt voor alle inwoners een informatieavond plaats, in Bierum op donderdag 31 maart om 18.00 uur in de Luingaborg, in Wagenborgen op vrijdag 1 april om 18.00 uur in de Menterne.

Burgemeester Ben Visser: ‘We willen als gemeente graag samen met de bewoners van de dorpen de opvang van vluchtelingen in hun midden vormgeven. Wij zijn een gastvrije en zorgzame samenleving die mensen die huis en haard hebben moeten verlaten een veilig onderkomen biedt.’

Totale bijdrage Eemsdelta

Voor de korte termijn zijn 60 vluchtelingen tijdelijk ondergebracht in hotel Boven Groningen. Met deze noodopvang levert de gemeente Eemsdelta een bijdrage aan de vraag vanuit de Veiligheidsregio Groningen

(VRG) om als regio in eerste instantie 1000 en later nog eens 1000 plaatsen voor opvang te realiseren. De Veiligheidsregio verdeelt de vluchtelingen die de gemeente vervolgens opvangt. Eemsdelta heeft aangegeven maximaal 150 mensen op te kunnen vangen, dat is de gezamenlijke opvang in hotel Boven Groningen en de locaties in Bierum en Wagenborgen.

Voor de compleetheid van het beeld: in Eemsdelta vindt ook nog noodopvang plaats van 160 kansrijke asielzoekers in Farmsum en 672 asielzoekers in het azc in Delfzijl.

Inzet van vrijwilligers

Voor de inrichting van de locaties zal straks ook naar de mogelijke inzet van inwoners van beide dorpen en vrijwilligers worden gekeken. Contacten met organisaties zoals VluchtelingenWerk Nederland, Rode Kruis en Leger des Heils en ook met de stichting ‘Groningen helpt Oekraïne’ zijn hiervoor gelegd. Ook is er contact met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Vervolg

De opvang zal in deze twee locaties in ieder geval tot het einde van het jaar mogelijk zijn, en afhankelijk van hoe de oorlog in Oekraïne zich ontwikkelt, mogelijk langer, tot een aantal jaren.

Naast de fysieke opvang (huisvesting) betekent sociale opvang dat er aandacht is voor voedsel, veiligheid, onderwijs, zorg, leefgeld, rust en participatie in de samenleving. Hiervoor is de gemeente verantwoordelijk. Het Rijk is verantwoordelijk voor de kosten die opvang met zich meebrengt.