Regio – De jaarlijkse slootschouw in het landelijk gebied door medewerkers van het waterschap Hunze en Aa’s zal deze winter niet plaatsvinden. Vanwege de grote hoeveelheden neerslag van de afgelopen maanden is het heel nat, waardoor machines niet kunnen worden ingezet om de sloten schoon te maken. Eerder was de schouw al uitgesteld vanwege deze omstandigheden. In stedelijke gebieden gaat de schouw van sloten wel gewoon door.

Normaliter dienen grondeigenaren het onderhoud van hun sloten voor november af te ronden, waarna het waterschap controleert of het onderhoud naar behoren is uitgevoerd. Dit is essentieel voor een goede wateraan- en afvoer, waarbij de doorstroming niet belemmerd mag worden door begroeiing en afval in de sloten.
Hoewel sommige grondeigenaren hun sloten al hebben schoongemaakt, is een aanzienlijk aantal hier nog niet aan toegekomen. Het begrip wordt uitgesproken voor de uitdaging van het schoonmaken van sloten in het aanhoudend natte terrein.

Desondanks wordt grondeigenaren dringend verzocht het onderhoud van hun sloten deze winter alsnog uit te voeren zodra de weersomstandigheden dit toelaten. Het voorkomen van problemen in de waterdoorstroming is van groot belang. Mocht het waterschap meldingen ontvangen over mogelijke problemen, dan zal actie worden ondernomen richting de betreffende grondeigenaar.

De slootschouw zal komend najaar, zoals gebruikelijk, vanaf november weer plaatsvinden.

Foto: Pixabay.com