Wagenborgen – Op donderdag 2 juni komt er nieuwe markering op de Familie Bronsweg en de Hoofdweg in Wagenborgen. De oversteekplaatsen krijgen nieuwe belijning en de tekst ‘Schoolzone’, om weggebruikers te attenderen op overstekende voetgangers. Daarnaast worden op de Hoofdweg het zebrapad en de belijning opgefrist.

10 tot 15 minuten oponthoud

In verband met de droogtijd van de wegmarkering, kan er 10 tot 15 minuten oponthoud zijn. De werkzaamheden starten om 09.00 uur, om de ochtendspits te ontzien. Verkeersregelaars begeleiden de werkzaamheden.  De werkzaamheden worden afgestemd op het reisschema van het openbaar vervoer, zodat de bus gewoon op tijd kan blijven rijden. 

Planning

Het aanbrengen van de markering kan alleen doorgaan wanneer de weg droog is. 2 juni is daarom de huidige planning.

 Klankbordgroep Verkeer

Voor de nieuwbouw van kindcentrum de Kronkelaar is de Klankbordgroep Verkeer kindcentrum Wagenborgenopgericht. Deze verkeersmaatregel is het resultaat van de evaluatie met de klankbordgroep. Deze maatregelen zijn afrondende werkzaamheden. Tijdens de evaluatie zijn nog meer vraagstukken voor het verkeer elders in het dorp ingebracht. Die vraagstukken zijn belegd bij team verkeer. Hier komt team verkeer op een later moment op terug.