fbpx

Wagenborgen – Op de dag donderdag 11 november, werden de leerlingen en hun leerkrachten van de “Kronkelaar” verrast met het aanbieden van een groot aantal boeken met als titel: “Een Levend Monument” – Het zwijgen verbroken; de reis van vier joodse psychiatrische patiënten van Wagenborgen naar Sobibor.

De boeken werden namens de Raad van Bestuur van Lentis aangeboden aan de directeur van de school Arjan v.d. Kooi door de auteurs van het boek Rense Schuurmans en Anne Koopmans.

Het is de bedoeling dat wanneer de kinderen definitief de basisschool verlaten en naar het voortgezet onderwijs gaan dat zij een boek meekrijgen, ter herinnering aan hun belangrijke rol die zij hebben gehad bij de voorbereiding in de klas en tijdens hun aanwezigheid bij de jaarlijkse herdenking op 9 maart bij het Joodsmonument op het terrein van voormalig psychiatrisch ziekenhuis Groot-Bronswijk. Ieder jaar weer brengen leerlingen van groep 5 en 6 met hun gedichten en verhalen nieuw leven in het verhaal van vier mensen. Zij maken de verbinding tussen verleden, heden en toekomst, een “levend monument”. Niemand mag om reden van handicap, seksuele geaardheid, ziekte, leeftijd, geloof, ras, afkomst over overtuiging worden buitengesloten.

Het boek beschrijft dat op 9 maart 1943 om 10.50 uur in Wagenborgen bij de bushalte voor de instelling waar zij woonden, de reis van Betje, Sientje, Heintje en Heiman, vier joodse psychiatrische patiënten begint. Ze wisten niet wat de bedoeling is, ze weten niet waar ze naar toe gaan, ze hebben niets misdaan. De reis is gepland, ze gaan een wisse dood tegemoet, ze moeten worden opgeruimd omdat ze joods zijn, maar dat weten ze niet. Op 13 maart eindigt hun reis in Sobibor, in de dood. Over hen gaat dit boek. Zonder hun lot zou dit boek er niet zijn.

Wie waren ze, waar woonden ze, kregen ze hulp, waarom werd hun geschiedenis zo lang verzwegen en wat waren de omstandigheden waaronder de meest radicale vorm van uitsluiting van mensen, hen doden, plaats vond? We blijven herinneren en gedenken.

By Admin

Geef een reactie